Аудит фарбувального цеху

Аудит ділянки порошкового фарбування допомагає визначити слабкі місця в цеху. За допомогою аналізу всіх процесів можна оцінити стан ліній фарбування, техніко-економічні та якісні їх показники. Результати аудиту дозволять визначити чи є десь перевитрата та скоротити його. І таким чином оптимізувати вартість нанесення порошкового покриття.

Можна аудит проводити самостійно або просити фахівців про допомогу. Рекомендується аналізувати роботу не тільки цехів, до яких є претензії, але й тих, які працюють без нарікань.

Аудит фарбувального цеху відбувається в кілька етапів.

1. Аналіз вихідних даних

Вивчаєте всі характеристики деталей, які фарбуються: матеріал, габарити, вага. Потім переходите до аналізу підвіски, її елементів, способу транспортування та зберігання матеріалу.

Визначаєте частоту виникнення несправностей, умови роботи. Аналізуєте виробничі потужності фарбувального цеху: кількість робочих годин, змін, чисельність персоналу.

Аналізуємо:

I. 1. Вироби, що фарбуються: назви, номер, креслення ………………………………………………………………………………………………..

I. 2. Тип матеріалу, що фарбується

a) чорна сталь (вміст сірки не більше 0,05%);

б) нержавіюча сталь;

в) оцинкована сталь (гарячого, електролітичного цинкування) – опис………………………………………………………;

г) інший матеріал …………………………………………………………….

I. 3. Початковий стан підкладки

a) іржа, корозія;

б) окалина;

в) точкова корозія;

г) наліт;

д) механічні забруднення;

е) масла;

ж) жир;

з) мастило;

і) емульсії;

й) механічні дефекти (вм’ятини, подряпини, тріщини і т.п.).

Частота поставок ……………………………………………………………….

Транспортування, зберігання (опис) …………………………………………………………………………………………………………

I.4.Характеристика деталей (плоскі, складної конструкції, невеликі, великогабаритні)

a) розміри;

б) товщина стінок;

в) вага;

г) площа поверхні.

I. 5. Умови експлуатації виробів після фарбування

a) всередині приміщення;

в) зовні приміщення.

Опис умов експлуатації ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

1. Анализ исходных данных

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

Stage I. Degreasing and phosphating I (or ………)

Concentration of aqueous solution: current ………………….,should be 1.5%.

Concentration of aqueous solution: current ………………….., should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current ……………………………………., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ………………………………………., should be 7-9.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage II. Degreasing and phosphating II (or .. ….)

Concentration of aqueous solution: current …………………, should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current …………………………………….., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ……………………………………… , should be 4.5-5.

Number of spray nozzles / distance / position ………………………………………………………………………………

 

Stage III. Flush I (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………., should be 1 min.

Spray pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ………………………, should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………

 

Stage IV. Flush II (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………, should be 1 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ……………………….., should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage V. Rinsing with demineralized water

Ambient temperature: current ………………., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current ……………….., should be 0.5 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current …………., must be greater than 6.

Electrical conductivity: current …………….., must be up to 50 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position ……………………………………. …………………………………….
Visual assessment of the quality of surface preparation (coating):

– type of coating, shade: blue, yellow, pink-gray, gray. The shade of the coating depends on the specific gravity: light blue: 0.15-0.3 g / m3, dark blue: 0.3-0.4 g / m3; yellow: 0.4-0.6 g / m3; pink-gray: 0.6-1.0 g / m3; gray: more than 1.0 g / m3;

– uniformity of the coating film: no gaps, homogeneous, with gaps, condensation is present;

– dustiness, sediment;

– frequency of maintenance of the surface preparation line, what does it consist of (description, instructions) ……………………………………………. 

– assessment of the technical condition of equipment for surface preparation ………………………………………………………

 

II 5. Drying of products after chemical surface preparation

Process description …………………………………………………………..

Drying chamber type ……………………………………………………

Drying chamber dimensions ……………………………………………

Heating element …………………………………………………

Insulation method (insulation thickness) ………………………………..

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Drying temperature: current …………., Recommended <120 ° C.

Drying time: current ……………….., recommended 10-15 minutes.

Loading products for drying, pcs ……………………………………..

Energy consumption:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas …………………………………………………………………………………….;

– diesel fuel …………………………………………………………

Energy cost:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ……………………………………………………….

Assessment of the technical condition of the drying chamber: …………………………………………………………………………………………………

 

II. 6. Spraying, powder coating (painting booth with spray equipment)

Camera manufacturer ……………………………………………………….

Description……………………………………………………………………………….

Number of cameras ……………………………………………………………….

Camera type:

– paint recovery system using cartridge filters.

System Description ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– recuperation system using cyclones.

System Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The camera is made of:

– painted steel;

– galvanized steel;

– of stainless steel;

– made of plastic.

Paint supply method:

– from the factory packaging (box);

– from the fluidization tank;

– from the powder supply center;

– from big bags.

Painting installation: manual, automatic.

Description ……………………………………………………………….

Spray equipment manufacturer ………………………………………………….. Number ……..………………………

Paint charging system:

– tribostatics;

– electrostatics with ejector pumps;

– electrostatics with injection pumps;

– application in a fluidized bed.

Description of the system for controlling the parameters of spraying and their monitoring ……………………………………………..

Spraying process parameters:

– powder paint charging voltage: current……………………, should be …………………………………………………;

– state of charge: current ………….., should be ……..;

– inlet pressure: current …………, should be ……..;

– outlet pressure: current ……….. must be …….;

– air humidity around the spray booth: current ……………….., should be: up to 60%;

– distance of guns from painted parts: current ………………., should be about 250 mm;

– productivity of painting plants (productivity of pistols): current ………………………, should be: 150-250 g / min;

– duration of painting 1 m2 ……………………………..

Description of the technical condition of the chambers and spraying equipment: ……………………………………………………………………………….. …………………………………….

 

II. 7. Powder paints

Manufacturer …………………………………………. ………………………..

Chemical characterization charts ………………….

Technical and technological maps …………………………………….

Quality certificates, certificates …………………………

Type of paints used:

epoxy, epoxy-polyester, polyester, polyurethane, acrylic, silicone, fluoropolymer, UV curing, special effects: hammer, antiques, metallics, transparent varnishes, pearlescent, gold, stainless steel effect, anodizing, mica, brass, chromium, copper, zinc, plastics, wood, antibacterial, self-cleaning, …………………………………….. ……………………………………….

Paint color: ………………………………………. ………………………………

Coating texture: smooth, shagreen (fine, coarse) …………………………………………………………………………………………………….

Cost of paints: ……………………………………………………………..

Specific gravity of paints: 1.4-1.8 g / cm3 for thermosetting paints, duroplasts, about 1.0 g / cm3 for thermoplastic paints.

Consumption of paints per 1 m2:

– indicative minimum: 0.1-0.08 kg / m2, that is, 9.6-12 m2 / kg;

– provided for in the design documentation ………;

– real ………………………………………… ………………………………..

Gloss level according to ISO 2813 Gardner 60 °, 30 °…………………………………………………………………………………………………

Adhesion according to ISO 2409, e.g. GT 0 at a coating thickness of 50-70 μm: ………………………………………………………

Granulometric composition of paints, powder grain size (analysis using sieves or by laser scanning), for example:

– laser <30 nm: 41.8% (range 40 ± 3);

– laser <73 nm: 86.6% (range 88 ± 3).

On average, you can take the following:

– the grain size of the powder paint is in the range of 15-100 microns;

– the number of particles with a grain size of less than 15 microns – 10%, more than 120 microns – about 20%.

Parameters characterizing color according to ISO 7724/2 – dL = 0.37, dA = -0.03, dB = -0.18, dE = 0.41, where

 

When measuring, it is assumed that a given color is a point inside the color space, which has three coordinates: L, a, b. The difference in shades of color dL, dA, dB shows how close the sample color is to the reference one. In case of complete color match, these values ​​are equal to zero. It is considered that the color corresponds to the given one if the color difference dE <0.53, while the difference dL, dA, dB should be as small as possible. The data of the color difference, determined in units of dE, which is obtained using a spectrophotometer, can become a powerful argument in resolving controversial issues about the color match of two or more objects. Required mechanical, chemical and other properties:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Storage conditions for powder paints.

In a closed, dry place at temperatures below 25 ° C, away from sources of heat and open flames. Protect from exposure to negative temperatures and sudden temperature changes. Avoid direct sunlight. Keep away from substances containing silicone, strong oxidants and acids. Air humidity up to 60%.


Description of storage conditions: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. 8. Compressed air

Available compressor / compressor. Type, view: …………………………………………………………………………………………………………..

Manufacturer: ………………………………………………………………….

Productivity: ………………… m3 / min.

Power, kWt.

Outlet pressure: ………………….. bar.

Available dryer / dryers ………………………………

Type: refrigeration, adsorption, membrane, others ……………………………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Productivity …………….. m3 / min.

Pressure ………………………………….. bar.

Pressure dew point ……………..

This is the temperature in ° C at which water vapor (at the current operating pressure) transforms into water.

Estimation of the air used. For example, the degree of air purification (filtration) when using a refrigeration dryer according to the EN ISO 8573.1 standard must correspond to paragraph 1.4.1, which means:

– the maximum size of solid particles is 0.1 microns;

– the maximum content of solid particles in the air – 0.1 mg / m3;

– pressure dew point <+ 3 ° C (5.9 g steam in m3);

– total amount of oil <0.01 mg / m3.

Description of the technical condition of the compressor and air dryer: …………………………………………………………………………………………………….

 

II. 9. Polymerization oven. Reflow, polymerization, curing of the coating.

Process description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Furnace type ……………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Furnace dimensions ……………………………………………………………………..

Energy carrier ………………………………………………………………….

Project capacity …………………………………………………………

Energy consumption:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ………………………………………………………..

Energy cost:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel …………………………………………………………

Insulation method (insulation thickness): ……………………………………………………………………………………………….

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Polymerization temperature: current ……………………….., recommended ………………………………………………………………………

Polymerization time: current ………………………………..….., recommended …………………………………………………………………….

Loading products for polymerization. For example, the number of pieces, area: design ……………………….., current ………………………………..

Frequency of checking the temperature distribution in the oven and on painted products ………………………………………………….

Temperature distribution analysis:

– uniformity of distribution (estimate) …………………………………………………………………………………………………………………………

The temperature difference between the upper (under the ceiling) and the lower (near the floor) part of the oven should not exceed 10-15 ° C, while between different parts of the painted product 5-10 ° C;

– assessment of the dynamics of the furnace (time to reach the set temperature)

– the duration of the stay of products in the oven at a given temperature.

Assessment of the technical condition of the furnaces: …………………………………………………………………………………………….

 

3. Monitoring of process parameters

It is necessary to analyze which products are used at different stages of product processing, their concentration, temperature, working pressure, duration of operation, pH value and conductivity. It is also necessary to estimate the consumption of additional materials: water, air and energy. Analyze powder application parameters: spray head setting, state of charge, compressed air pressure, distance of the spray gun from the surface to be painted, operating time and productivity.

Paints must be accompanied by appropriate documents. They prescribe the consumption and characteristics of the powder.

It is necessary to evaluate the operation of the polymerization oven, the temperature distribution inside the device and the curing time of the coating.

It is important to know the indicators of humidity, coating durability, the state of ventilation, lighting, fire protection, transport routes and drains.

And finally, at this stage, analyze how many people are involved in the painting process, how experienced they are and whether they need additional training.

Assessment of the organization of labor:

Description: …………………………………………………………………………….

Working hours: …………………………………………………………………….

Service personnel (number, education, experience, organizational chart):

– the head of the painting department;

– painters-operators;

– assistant operators;

– production organizer.

Training provided ………………………………………………………

Assessment of employee experience ……………………………….

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

1. Анализ исходных данных

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

 

Stage I. Degreasing and phosphating I (or ………)

Concentration of aqueous solution: current ………………….,should be 1.5%.

Concentration of aqueous solution: current ………………….., should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current ……………………………………., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ………………………………………., should be 7-9.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage II. Degreasing and phosphating II (or .. ….)

Concentration of aqueous solution: current …………………, should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current …………………………………….., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ……………………………………… , should be 4.5-5.

Number of spray nozzles / distance / position ………………………………………………………………………………

 

Stage III. Flush I (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………., should be 1 min.

Spray pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ………………………, should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………

 

Stage IV. Flush II (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………, should be 1 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ……………………….., should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage V. Rinsing with demineralized water

Ambient temperature: current ………………., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current ……………….., should be 0.5 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current …………., must be greater than 6.

Electrical conductivity: current …………….., must be up to 50 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position ……………………………………. …………………………………….
Visual assessment of the quality of surface preparation (coating):

– type of coating, shade: blue, yellow, pink-gray, gray. The shade of the coating depends on the specific gravity: light blue: 0.15-0.3 g / m3, dark blue: 0.3-0.4 g / m3; yellow: 0.4-0.6 g / m3; pink-gray: 0.6-1.0 g / m3; gray: more than 1.0 g / m3;

– uniformity of the coating film: no gaps, homogeneous, with gaps, condensation is present;

– dustiness, sediment;

– frequency of maintenance of the surface preparation line, what does it consist of (description, instructions) ……………………………………………. 

– assessment of the technical condition of equipment for surface preparation ………………………………………………………

 

II 5. Drying of products after chemical surface preparation

Process description …………………………………………………………..

Drying chamber type ……………………………………………………

Drying chamber dimensions ……………………………………………

Heating element …………………………………………………

Insulation method (insulation thickness) ………………………………..

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Drying temperature: current …………., Recommended <120 ° C.

Drying time: current ……………….., recommended 10-15 minutes.

Loading products for drying, pcs ……………………………………..

Energy consumption:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas …………………………………………………………………………………….;

– diesel fuel …………………………………………………………

Energy cost:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ……………………………………………………….

Assessment of the technical condition of the drying chamber: …………………………………………………………………………………………………

 

II. 6. Spraying, powder coating (painting booth with spray equipment)

Camera manufacturer ……………………………………………………….

Description……………………………………………………………………………….

Number of cameras ……………………………………………………………….

Camera type:

– paint recovery system using cartridge filters.

System Description ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– recuperation system using cyclones.

System Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The camera is made of:

– painted steel;

– galvanized steel;

– of stainless steel;

– made of plastic.

Paint supply method:

– from the factory packaging (box);

– from the fluidization tank;

– from the powder supply center;

– from big bags.

Painting installation: manual, automatic.

Description ……………………………………………………………….

Spray equipment manufacturer ………………………………………………….. Number ……..………………………

Paint charging system:

– tribostatics;

– electrostatics with ejector pumps;

– electrostatics with injection pumps;

– application in a fluidized bed.

Description of the system for controlling the parameters of spraying and their monitoring ……………………………………………..

Spraying process parameters:

– powder paint charging voltage: current……………………, should be …………………………………………………;

– state of charge: current ………….., should be ……..;

– inlet pressure: current …………, should be ……..;

– outlet pressure: current ……….. must be …….;

– air humidity around the spray booth: current ……………….., should be: up to 60%;

– distance of guns from painted parts: current ………………., should be about 250 mm;

– productivity of painting plants (productivity of pistols): current ………………………, should be: 150-250 g / min;

– duration of painting 1 m2 ……………………………..

Description of the technical condition of the chambers and spraying equipment: ……………………………………………………………………………….. …………………………………….

 

II. 7. Powder paints

Manufacturer …………………………………………. ………………………..

Chemical characterization charts ………………….

Technical and technological maps …………………………………….

Quality certificates, certificates …………………………

Type of paints used:

epoxy, epoxy-polyester, polyester, polyurethane, acrylic, silicone, fluoropolymer, UV curing, special effects: hammer, antiques, metallics, transparent varnishes, pearlescent, gold, stainless steel effect, anodizing, mica, brass, chromium, copper, zinc, plastics, wood, antibacterial, self-cleaning, …………………………………….. ……………………………………….

Paint color: ………………………………………. ………………………………

Coating texture: smooth, shagreen (fine, coarse) …………………………………………………………………………………………………….

Cost of paints: ……………………………………………………………..

Specific gravity of paints: 1.4-1.8 g / cm3 for thermosetting paints, duroplasts, about 1.0 g / cm3 for thermoplastic paints.

Consumption of paints per 1 m2:

– indicative minimum: 0.1-0.08 kg / m2, that is, 9.6-12 m2 / kg;

– provided for in the design documentation ………;

– real ………………………………………… ………………………………..

Gloss level according to ISO 2813 Gardner 60 °, 30 °…………………………………………………………………………………………………

Adhesion according to ISO 2409, e.g. GT 0 at a coating thickness of 50-70 μm: ………………………………………………………

Granulometric composition of paints, powder grain size (analysis using sieves or by laser scanning), for example:

– laser <30 nm: 41.8% (range 40 ± 3);

– laser <73 nm: 86.6% (range 88 ± 3).

On average, you can take the following:

– the grain size of the powder paint is in the range of 15-100 microns;

– the number of particles with a grain size of less than 15 microns – 10%, more than 120 microns – about 20%.

Parameters characterizing color according to ISO 7724/2 – dL = 0.37, dA = -0.03, dB = -0.18, dE = 0.41, where

 

When measuring, it is assumed that a given color is a point inside the color space, which has three coordinates: L, a, b. The difference in shades of color dL, dA, dB shows how close the sample color is to the reference one. In case of complete color match, these values ​​are equal to zero. It is considered that the color corresponds to the given one if the color difference dE <0.53, while the difference dL, dA, dB should be as small as possible. The data of the color difference, determined in units of dE, which is obtained using a spectrophotometer, can become a powerful argument in resolving controversial issues about the color match of two or more objects. Required mechanical, chemical and other properties:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Storage conditions for powder paints.

In a closed, dry place at temperatures below 25 ° C, away from sources of heat and open flames. Protect from exposure to negative temperatures and sudden temperature changes. Avoid direct sunlight. Keep away from substances containing silicone, strong oxidants and acids. Air humidity up to 60%.


Description of storage conditions: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. 8. Compressed air

Available compressor / compressor. Type, view: …………………………………………………………………………………………………………..

Manufacturer: ………………………………………………………………….

Productivity: ………………… m3 / min.

Power, kWt.

Outlet pressure: ………………….. bar.

Available dryer / dryers ………………………………

Type: refrigeration, adsorption, membrane, others ……………………………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Productivity …………….. m3 / min.

Pressure ………………………………….. bar.

Pressure dew point ……………..

This is the temperature in ° C at which water vapor (at the current operating pressure) transforms into water.

Estimation of the air used. For example, the degree of air purification (filtration) when using a refrigeration dryer according to the EN ISO 8573.1 standard must correspond to paragraph 1.4.1, which means:

– the maximum size of solid particles is 0.1 microns;

– the maximum content of solid particles in the air – 0.1 mg / m3;

– pressure dew point <+ 3 ° C (5.9 g steam in m3);

– total amount of oil <0.01 mg / m3.

Description of the technical condition of the compressor and air dryer: …………………………………………………………………………………………………….

 

II. 9. Polymerization oven. Reflow, polymerization, curing of the coating.

Process description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Furnace type ……………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Furnace dimensions ……………………………………………………………………..

Energy carrier ………………………………………………………………….

Project capacity …………………………………………………………

Energy consumption:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ………………………………………………………..

Energy cost:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel …………………………………………………………

Insulation method (insulation thickness): ……………………………………………………………………………………………….

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Polymerization temperature: current ……………………….., recommended ………………………………………………………………………

Polymerization time: current ………………………………..….., recommended …………………………………………………………………….

Loading products for polymerization. For example, the number of pieces, area: design ……………………….., current ………………………………..

Frequency of checking the temperature distribution in the oven and on painted products ………………………………………………….

Temperature distribution analysis:

– uniformity of distribution (estimate) …………………………………………………………………………………………………………………………

The temperature difference between the upper (under the ceiling) and the lower (near the floor) part of the oven should not exceed 10-15 ° C, while between different parts of the painted product 5-10 ° C;

– assessment of the dynamics of the furnace (time to reach the set temperature)

– the duration of the stay of products in the oven at a given temperature.

Assessment of the technical condition of the furnaces: …………………………………………………………………………………………….

 

3. Monitoring of process parameters

It is necessary to analyze which products are used at different stages of product processing, their concentration, temperature, working pressure, duration of operation, pH value and conductivity. It is also necessary to estimate the consumption of additional materials: water, air and energy. Analyze powder application parameters: spray head setting, state of charge, compressed air pressure, distance of the spray gun from the surface to be painted, operating time and productivity.

Paints must be accompanied by appropriate documents. They prescribe the consumption and characteristics of the powder.

It is necessary to evaluate the operation of the polymerization oven, the temperature distribution inside the device and the curing time of the coating.

It is important to know the indicators of humidity, coating durability, the state of ventilation, lighting, fire protection, transport routes and drains.

And finally, at this stage, analyze how many people are involved in the painting process, how experienced they are and whether they need additional training.

Assessment of the organization of labor:

Description: …………………………………………………………………………….

Working hours: …………………………………………………………………….

Service personnel (number, education, experience, organizational chart):

– the head of the painting department;

– painters-operators;

– assistant operators;

– production organizer.

Training provided ………………………………………………………

Assessment of employee experience ……………………………….

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

1. Анализ исходных данных

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

II 5. Drying of products after chemical surface preparation

Process description …………………………………………………………..

Drying chamber type ……………………………………………………

Drying chamber dimensions ……………………………………………

Heating element …………………………………………………

Insulation method (insulation thickness) ………………………………..

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Drying temperature: current …………., Recommended <120 ° C.

Drying time: current ……………….., recommended 10-15 minutes.

Loading products for drying, pcs ……………………………………..

Energy consumption:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas …………………………………………………………………………………….;

– diesel fuel …………………………………………………………

Energy cost:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ……………………………………………………….

Assessment of the technical condition of the drying chamber: …………………………………………………………………………………………………

 

II. 6. Spraying, powder coating (painting booth with spray equipment)

Camera manufacturer ……………………………………………………….

Description……………………………………………………………………………….

Number of cameras ……………………………………………………………….

Camera type:

– paint recovery system using cartridge filters.

System Description ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– recuperation system using cyclones.

System Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The camera is made of:

– painted steel;

– galvanized steel;

– of stainless steel;

– made of plastic.

Paint supply method:

– from the factory packaging (box);

– from the fluidization tank;

– from the powder supply center;

– from big bags.

Painting installation: manual, automatic.

Description ……………………………………………………………….

Spray equipment manufacturer ………………………………………………….. Number ……..………………………

Paint charging system:

– tribostatics;

– electrostatics with ejector pumps;

– electrostatics with injection pumps;

– application in a fluidized bed.

Description of the system for controlling the parameters of spraying and their monitoring ……………………………………………..

Spraying process parameters:

– powder paint charging voltage: current……………………, should be …………………………………………………;

– state of charge: current ………….., should be ……..;

– inlet pressure: current …………, should be ……..;

– outlet pressure: current ……….. must be …….;

– air humidity around the spray booth: current ……………….., should be: up to 60%;

– distance of guns from painted parts: current ………………., should be about 250 mm;

– productivity of painting plants (productivity of pistols): current ………………………, should be: 150-250 g / min;

– duration of painting 1 m2 ……………………………..

Description of the technical condition of the chambers and spraying equipment: ……………………………………………………………………………….. …………………………………….

 

 

 

 

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Stage I. Degreasing and phosphating I (or ………)

Concentration of aqueous solution: current ………………….,should be 1.5%.

Concentration of aqueous solution: current ………………….., should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current ……………………………………., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ………………………………………., should be 7-9.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage II. Degreasing and phosphating II (or .. ….)

Concentration of aqueous solution: current …………………, should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current …………………………………….., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ……………………………………… , should be 4.5-5.

Number of spray nozzles / distance / position ………………………………………………………………………………

 

Stage III. Flush I (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………., should be 1 min.

Spray pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ………………………, should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………

 

Stage IV. Flush II (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………, should be 1 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ……………………….., should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage V. Rinsing with demineralized water

Ambient temperature: current ………………., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current ……………….., should be 0.5 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current …………., must be greater than 6.

Electrical conductivity: current …………….., must be up to 50 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position ……………………………………. …………………………………….
Visual assessment of the quality of surface preparation (coating):

– type of coating, shade: blue, yellow, pink-gray, gray. The shade of the coating depends on the specific gravity: light blue: 0.15-0.3 g / m3, dark blue: 0.3-0.4 g / m3; yellow: 0.4-0.6 g / m3; pink-gray: 0.6-1.0 g / m3; gray: more than 1.0 g / m3;

– uniformity of the coating film: no gaps, homogeneous, with gaps, condensation is present;

– dustiness, sediment;

– frequency of maintenance of the surface preparation line, what does it consist of (description, instructions) ……………………………………………. 

– assessment of the technical condition of equipment for surface preparation ………………………………………………………

 

II 5. Drying of products after chemical surface preparation

Process description …………………………………………………………..

Drying chamber type ……………………………………………………

Drying chamber dimensions ……………………………………………

Heating element …………………………………………………

Insulation method (insulation thickness) ………………………………..

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Drying temperature: current …………., Recommended <120 ° C.

Drying time: current ……………….., recommended 10-15 minutes.

Loading products for drying, pcs ……………………………………..

Energy consumption:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas …………………………………………………………………………………….;

– diesel fuel …………………………………………………………

Energy cost:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ……………………………………………………….

Assessment of the technical condition of the drying chamber: …………………………………………………………………………………………………

 

II. 6. Spraying, powder coating (painting booth with spray equipment)

Camera manufacturer ……………………………………………………….

Description……………………………………………………………………………….

Number of cameras ……………………………………………………………….

Camera type:

– paint recovery system using cartridge filters.

System Description ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– recuperation system using cyclones.

System Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The camera is made of:

– painted steel;

– galvanized steel;

– of stainless steel;

– made of plastic.

Paint supply method:

– from the factory packaging (box);

– from the fluidization tank;

– from the powder supply center;

– from big bags.

Painting installation: manual, automatic.

Description ……………………………………………………………….

Spray equipment manufacturer ………………………………………………….. Number ……..………………………

Paint charging system:

– tribostatics;

– electrostatics with ejector pumps;

– electrostatics with injection pumps;

– application in a fluidized bed.

Description of the system for controlling the parameters of spraying and their monitoring ……………………………………………..

Spraying process parameters:

– powder paint charging voltage: current……………………, should be …………………………………………………;

– state of charge: current ………….., should be ……..;

– inlet pressure: current …………, should be ……..;

– outlet pressure: current ……….. must be …….;

– air humidity around the spray booth: current ……………….., should be: up to 60%;

– distance of guns from painted parts: current ………………., should be about 250 mm;

– productivity of painting plants (productivity of pistols): current ………………………, should be: 150-250 g / min;

– duration of painting 1 m2 ……………………………..

Description of the technical condition of the chambers and spraying equipment: ……………………………………………………………………………….. …………………………………….

 

II. 7. Powder paints

Manufacturer …………………………………………. ………………………..

Chemical characterization charts ………………….

Technical and technological maps …………………………………….

Quality certificates, certificates …………………………

Type of paints used:

epoxy, epoxy-polyester, polyester, polyurethane, acrylic, silicone, fluoropolymer, UV curing, special effects: hammer, antiques, metallics, transparent varnishes, pearlescent, gold, stainless steel effect, anodizing, mica, brass, chromium, copper, zinc, plastics, wood, antibacterial, self-cleaning, …………………………………….. ……………………………………….

Paint color: ………………………………………. ………………………………

Coating texture: smooth, shagreen (fine, coarse) …………………………………………………………………………………………………….

Cost of paints: ……………………………………………………………..

Specific gravity of paints: 1.4-1.8 g / cm3 for thermosetting paints, duroplasts, about 1.0 g / cm3 for thermoplastic paints.

Consumption of paints per 1 m2:

– indicative minimum: 0.1-0.08 kg / m2, that is, 9.6-12 m2 / kg;

– provided for in the design documentation ………;

– real ………………………………………… ………………………………..

Gloss level according to ISO 2813 Gardner 60 °, 30 °…………………………………………………………………………………………………

Adhesion according to ISO 2409, e.g. GT 0 at a coating thickness of 50-70 μm: ………………………………………………………

Granulometric composition of paints, powder grain size (analysis using sieves or by laser scanning), for example:

– laser <30 nm: 41.8% (range 40 ± 3);

– laser <73 nm: 86.6% (range 88 ± 3).

On average, you can take the following:

– the grain size of the powder paint is in the range of 15-100 microns;

– the number of particles with a grain size of less than 15 microns – 10%, more than 120 microns – about 20%.

Parameters characterizing color according to ISO 7724/2 – dL = 0.37, dA = -0.03, dB = -0.18, dE = 0.41, where

 

When measuring, it is assumed that a given color is a point inside the color space, which has three coordinates: L, a, b. The difference in shades of color dL, dA, dB shows how close the sample color is to the reference one. In case of complete color match, these values ​​are equal to zero. It is considered that the color corresponds to the given one if the color difference dE <0.53, while the difference dL, dA, dB should be as small as possible. The data of the color difference, determined in units of dE, which is obtained using a spectrophotometer, can become a powerful argument in resolving controversial issues about the color match of two or more objects. Required mechanical, chemical and other properties:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Storage conditions for powder paints.

In a closed, dry place at temperatures below 25 ° C, away from sources of heat and open flames. Protect from exposure to negative temperatures and sudden temperature changes. Avoid direct sunlight. Keep away from substances containing silicone, strong oxidants and acids. Air humidity up to 60%.


Description of storage conditions: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. 8. Compressed air

Available compressor / compressor. Type, view: …………………………………………………………………………………………………………..

Manufacturer: ………………………………………………………………….

Productivity: ………………… m3 / min.

Power, kWt.

Outlet pressure: ………………….. bar.

Available dryer / dryers ………………………………

Type: refrigeration, adsorption, membrane, others ……………………………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Productivity …………….. m3 / min.

Pressure ………………………………….. bar.

Pressure dew point ……………..

This is the temperature in ° C at which water vapor (at the current operating pressure) transforms into water.

Estimation of the air used. For example, the degree of air purification (filtration) when using a refrigeration dryer according to the EN ISO 8573.1 standard must correspond to paragraph 1.4.1, which means:

– the maximum size of solid particles is 0.1 microns;

– the maximum content of solid particles in the air – 0.1 mg / m3;

– pressure dew point <+ 3 ° C (5.9 g steam in m3);

– total amount of oil <0.01 mg / m3.

Description of the technical condition of the compressor and air dryer: …………………………………………………………………………………………………….

 

II. 9. Polymerization oven. Reflow, polymerization, curing of the coating.

Process description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Furnace type ……………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Furnace dimensions ……………………………………………………………………..

Energy carrier ………………………………………………………………….

Project capacity …………………………………………………………

Energy consumption:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ………………………………………………………..

Energy cost:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel …………………………………………………………

Insulation method (insulation thickness): ……………………………………………………………………………………………….

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Polymerization temperature: current ……………………….., recommended ………………………………………………………………………

Polymerization time: current ………………………………..….., recommended …………………………………………………………………….

Loading products for polymerization. For example, the number of pieces, area: design ……………………….., current ………………………………..

Frequency of checking the temperature distribution in the oven and on painted products ………………………………………………….

Temperature distribution analysis:

– uniformity of distribution (estimate) …………………………………………………………………………………………………………………………

The temperature difference between the upper (under the ceiling) and the lower (near the floor) part of the oven should not exceed 10-15 ° C, while between different parts of the painted product 5-10 ° C;

– assessment of the dynamics of the furnace (time to reach the set temperature)

– the duration of the stay of products in the oven at a given temperature.

Assessment of the technical condition of the furnaces: …………………………………………………………………………………………….

 

3. Monitoring of process parameters

It is necessary to analyze which products are used at different stages of product processing, their concentration, temperature, working pressure, duration of operation, pH value and conductivity. It is also necessary to estimate the consumption of additional materials: water, air and energy. Analyze powder application parameters: spray head setting, state of charge, compressed air pressure, distance of the spray gun from the surface to be painted, operating time and productivity.

Paints must be accompanied by appropriate documents. They prescribe the consumption and characteristics of the powder.

It is necessary to evaluate the operation of the polymerization oven, the temperature distribution inside the device and the curing time of the coating.

It is important to know the indicators of humidity, coating durability, the state of ventilation, lighting, fire protection, transport routes and drains.

And finally, at this stage, analyze how many people are involved in the painting process, how experienced they are and whether they need additional training.

Assessment of the organization of labor:

Description: …………………………………………………………………………….

Working hours: …………………………………………………………………….

Service personnel (number, education, experience, organizational chart):

– the head of the painting department;

– painters-operators;

– assistant operators;

– production organizer.

Training provided ………………………………………………………

Assessment of employee experience ……………………………….

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

1. Анализ исходных данных

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

 

II 5. Drying of products after chemical surface preparation

Process description …………………………………………………………..

Drying chamber type ……………………………………………………

Drying chamber dimensions ……………………………………………

Heating element …………………………………………………

Insulation method (insulation thickness) ………………………………..

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Drying temperature: current …………., Recommended <120 ° C.

Drying time: current ……………….., recommended 10-15 minutes.

Loading products for drying, pcs ……………………………………..

Energy consumption:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas …………………………………………………………………………………….;

– diesel fuel …………………………………………………………

Energy cost:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ……………………………………………………….

Assessment of the technical condition of the drying chamber: …………………………………………………………………………………………………

 

II. 6. Spraying, powder coating (painting booth with spray equipment)

Camera manufacturer ……………………………………………………….

Description……………………………………………………………………………….

Number of cameras ……………………………………………………………….

Camera type:

– paint recovery system using cartridge filters.

System Description ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– recuperation system using cyclones.

System Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The camera is made of:

– painted steel;

– galvanized steel;

– of stainless steel;

– made of plastic.

Paint supply method:

– from the factory packaging (box);

– from the fluidization tank;

– from the powder supply center;

– from big bags.

Painting installation: manual, automatic.

Description ……………………………………………………………….

Spray equipment manufacturer ………………………………………………….. Number ……..………………………

Paint charging system:

– tribostatics;

– electrostatics with ejector pumps;

– electrostatics with injection pumps;

– application in a fluidized bed.

Description of the system for controlling the parameters of spraying and their monitoring ……………………………………………..

Spraying process parameters:

– powder paint charging voltage: current……………………, should be …………………………………………………;

– state of charge: current ………….., should be ……..;

– inlet pressure: current …………, should be ……..;

– outlet pressure: current ……….. must be …….;

– air humidity around the spray booth: current ……………….., should be: up to 60%;

– distance of guns from painted parts: current ………………., should be about 250 mm;

– productivity of painting plants (productivity of pistols): current ………………………, should be: 150-250 g / min;

– duration of painting 1 m2 ……………………………..

Description of the technical condition of the chambers and spraying equipment: ……………………………………………………………………………….. …………………………………….

 

 

 

 

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Stage I. Degreasing and phosphating I (or ………)

Concentration of aqueous solution: current ………………….,should be 1.5%.

Concentration of aqueous solution: current ………………….., should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current ……………………………………., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ………………………………………., should be 7-9.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage II. Degreasing and phosphating II (or .. ….)

Concentration of aqueous solution: current …………………, should be 1.5%.

Solution temperature: current ……………………………………, should be 50-60 ° C.

Spray pressure: current …………………………………….., should be 1.5 bar.

Spray duration: current ………………….., should be 2 min.

Solution pH level: current ……………………………………… , should be 4.5-5.

Number of spray nozzles / distance / position ………………………………………………………………………………

 

Stage III. Flush I (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………., should be 1 min.

Spray pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ………………………, should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………

 

Stage IV. Flush II (tap water)

Ambient temperature: current ……………….., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current …………………, should be 1 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current ……………………….., should be 6-7.

Electrical conductivity: current …………….., should be 100-200 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position …………………………………………………………………………..

 

Stage V. Rinsing with demineralized water

Ambient temperature: current ………………., should be 18-22 ° C.

Spray duration: current ……………….., should be 0.5 min.

Spraying pressure: current ……………., should be 1.5 bar.

PH level: current …………., must be greater than 6.

Electrical conductivity: current …………….., must be up to 50 μS / cm.

Number of spray nozzles / distance / position ……………………………………. …………………………………….
Visual assessment of the quality of surface preparation (coating):

– type of coating, shade: blue, yellow, pink-gray, gray. The shade of the coating depends on the specific gravity: light blue: 0.15-0.3 g / m3, dark blue: 0.3-0.4 g / m3; yellow: 0.4-0.6 g / m3; pink-gray: 0.6-1.0 g / m3; gray: more than 1.0 g / m3;

– uniformity of the coating film: no gaps, homogeneous, with gaps, condensation is present;

– dustiness, sediment;

– frequency of maintenance of the surface preparation line, what does it consist of (description, instructions) ……………………………………………. 

– assessment of the technical condition of equipment for surface preparation ………………………………………………………

 

II 5. Drying of products after chemical surface preparation

Process description …………………………………………………………..

Drying chamber type ……………………………………………………

Drying chamber dimensions ……………………………………………

Heating element …………………………………………………

Insulation method (insulation thickness) ………………………………..

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Drying temperature: current …………., Recommended <120 ° C.

Drying time: current ……………….., recommended 10-15 minutes.

Loading products for drying, pcs ……………………………………..

Energy consumption:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas …………………………………………………………………………………….;

– diesel fuel …………………………………………………………

Energy cost:

– electricity ……………………………………………………………….;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ……………………………………………………….

Assessment of the technical condition of the drying chamber: …………………………………………………………………………………………………

 

II. 6. Spraying, powder coating (painting booth with spray equipment)

Camera manufacturer ……………………………………………………….

Description……………………………………………………………………………….

Number of cameras ……………………………………………………………….

Camera type:

– paint recovery system using cartridge filters.

System Description ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– recuperation system using cyclones.

System Description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The camera is made of:

– painted steel;

– galvanized steel;

– of stainless steel;

– made of plastic.

Paint supply method:

– from the factory packaging (box);

– from the fluidization tank;

– from the powder supply center;

– from big bags.

Painting installation: manual, automatic.

Description ……………………………………………………………….

Spray equipment manufacturer ………………………………………………….. Number ……..………………………

Paint charging system:

– tribostatics;

– electrostatics with ejector pumps;

– electrostatics with injection pumps;

– application in a fluidized bed.

Description of the system for controlling the parameters of spraying and their monitoring ……………………………………………..

Spraying process parameters:

– powder paint charging voltage: current……………………, should be …………………………………………………;

– state of charge: current ………….., should be ……..;

– inlet pressure: current …………, should be ……..;

– outlet pressure: current ……….. must be …….;

– air humidity around the spray booth: current ……………….., should be: up to 60%;

– distance of guns from painted parts: current ………………., should be about 250 mm;

– productivity of painting plants (productivity of pistols): current ………………………, should be: 150-250 g / min;

– duration of painting 1 m2 ……………………………..

Description of the technical condition of the chambers and spraying equipment: ……………………………………………………………………………….. …………………………………….

 

II. 7. Powder paints

Manufacturer …………………………………………. ………………………..

Chemical characterization charts ………………….

Technical and technological maps …………………………………….

Quality certificates, certificates …………………………

Type of paints used:

epoxy, epoxy-polyester, polyester, polyurethane, acrylic, silicone, fluoropolymer, UV curing, special effects: hammer, antiques, metallics, transparent varnishes, pearlescent, gold, stainless steel effect, anodizing, mica, brass, chromium, copper, zinc, plastics, wood, antibacterial, self-cleaning, …………………………………….. ……………………………………….

Paint color: ………………………………………. ………………………………

Coating texture: smooth, shagreen (fine, coarse) …………………………………………………………………………………………………….

Cost of paints: ……………………………………………………………..

Specific gravity of paints: 1.4-1.8 g / cm3 for thermosetting paints, duroplasts, about 1.0 g / cm3 for thermoplastic paints.

Consumption of paints per 1 m2:

– indicative minimum: 0.1-0.08 kg / m2, that is, 9.6-12 m2 / kg;

– provided for in the design documentation ………;

– real ………………………………………… ………………………………..

Gloss level according to ISO 2813 Gardner 60 °, 30 °…………………………………………………………………………………………………

Adhesion according to ISO 2409, e.g. GT 0 at a coating thickness of 50-70 μm: ………………………………………………………

Granulometric composition of paints, powder grain size (analysis using sieves or by laser scanning), for example:

– laser <30 nm: 41.8% (range 40 ± 3);

– laser <73 nm: 86.6% (range 88 ± 3).

On average, you can take the following:

– the grain size of the powder paint is in the range of 15-100 microns;

– the number of particles with a grain size of less than 15 microns – 10%, more than 120 microns – about 20%.

Parameters characterizing color according to ISO 7724/2 – dL = 0.37, dA = -0.03, dB = -0.18, dE = 0.41, where

 

When measuring, it is assumed that a given color is a point inside the color space, which has three coordinates: L, a, b. The difference in shades of color dL, dA, dB shows how close the sample color is to the reference one. In case of complete color match, these values ​​are equal to zero. It is considered that the color corresponds to the given one if the color difference dE <0.53, while the difference dL, dA, dB should be as small as possible. The data of the color difference, determined in units of dE, which is obtained using a spectrophotometer, can become a powerful argument in resolving controversial issues about the color match of two or more objects. Required mechanical, chemical and other properties:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Storage conditions for powder paints.

In a closed, dry place at temperatures below 25 ° C, away from sources of heat and open flames. Protect from exposure to negative temperatures and sudden temperature changes. Avoid direct sunlight. Keep away from substances containing silicone, strong oxidants and acids. Air humidity up to 60%.


Description of storage conditions: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. 8. Compressed air

Available compressor / compressor. Type, view: …………………………………………………………………………………………………………..

Manufacturer: ………………………………………………………………….

Productivity: ………………… m3 / min.

Power, kWt.

Outlet pressure: ………………….. bar.

Available dryer / dryers ………………………………

Type: refrigeration, adsorption, membrane, others ……………………………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Productivity …………….. m3 / min.

Pressure ………………………………….. bar.

Pressure dew point ……………..

This is the temperature in ° C at which water vapor (at the current operating pressure) transforms into water.

Estimation of the air used. For example, the degree of air purification (filtration) when using a refrigeration dryer according to the EN ISO 8573.1 standard must correspond to paragraph 1.4.1, which means:

– the maximum size of solid particles is 0.1 microns;

– the maximum content of solid particles in the air – 0.1 mg / m3;

– pressure dew point <+ 3 ° C (5.9 g steam in m3);

– total amount of oil <0.01 mg / m3.

Description of the technical condition of the compressor and air dryer: …………………………………………………………………………………………………….

 

II. 9. Polymerization oven. Reflow, polymerization, curing of the coating.

Process description ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Furnace type ……………………………………………………………………………….

Manufacturer …………………………………………………………………..

Furnace dimensions ……………………………………………………………………..

Energy carrier ………………………………………………………………….

Project capacity …………………………………………………………

Energy consumption:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel ………………………………………………………..

Energy cost:

– electricity ………………………………………………………………..;

– gas ……………………………………………………………………………………;

– diesel fuel …………………………………………………………

Insulation method (insulation thickness): ……………………………………………………………………………………………….

Airlocks: yes, no.

Air circulation adjustment: yes, no.

Polymerization temperature: current ……………………….., recommended ………………………………………………………………………

Polymerization time: current ………………………………..….., recommended …………………………………………………………………….

Loading products for polymerization. For example, the number of pieces, area: design ……………………….., current ………………………………..

Frequency of checking the temperature distribution in the oven and on painted products ………………………………………………….

Temperature distribution analysis:

– uniformity of distribution (estimate) …………………………………………………………………………………………………………………………

The temperature difference between the upper (under the ceiling) and the lower (near the floor) part of the oven should not exceed 10-15 ° C, while between different parts of the painted product 5-10 ° C;

– assessment of the dynamics of the furnace (time to reach the set temperature)

– the duration of the stay of products in the oven at a given temperature.

Assessment of the technical condition of the furnaces: …………………………………………………………………………………………….

 

3. Monitoring of process parameters

It is necessary to analyze which products are used at different stages of product processing, their concentration, temperature, working pressure, duration of operation, pH value and conductivity. It is also necessary to estimate the consumption of additional materials: water, air and energy. Analyze powder application parameters: spray head setting, state of charge, compressed air pressure, distance of the spray gun from the surface to be painted, operating time and productivity.

Paints must be accompanied by appropriate documents. They prescribe the consumption and characteristics of the powder.

It is necessary to evaluate the operation of the polymerization oven, the temperature distribution inside the device and the curing time of the coating.

It is important to know the indicators of humidity, coating durability, the state of ventilation, lighting, fire protection, transport routes and drains.

And finally, at this stage, analyze how many people are involved in the painting process, how experienced they are and whether they need additional training.

Assessment of the organization of labor:

Description: …………………………………………………………………………….

Working hours: …………………………………………………………………….

Service personnel (number, education, experience, organizational chart):

– the head of the painting department;

– painters-operators;

– assistant operators;

– production organizer.

Training provided ………………………………………………………

Assessment of employee experience ……………………………….

 

4. Documentation analysis

Review the design documentation and requirements for the parts to be painted, the parameters of the workshop, the site plan, the manual for the equipment for powder painting, the assessment of the fire hazard and the safety data sheet of the material used.

Read the ISO related documentation.

Check for certificates of conformity and monitoring of ongoing operations and processes.

Available documentation:

Project documentation.

Requirements for manufactured products. Technological documentation (methods of hanging products, the temperature of solutions, their concentration, electrical conductivity and pH of the solution, pressure, duration of spraying, dipping, processing time, drying and curing temperature, drying and curing duration, time, material norms and standards).

Technological instructions.

Painting area plan. Equipment operation and maintenance manual.

Acceptance certificates for equipment and painting line.

Documentation related to the ISO management system (including procedures).

Explosion hazard assessment, including a plan with marked hazardous areas. For this purpose, the European standard EN-12981 can be used.

Explosion protection of workplaces.

Safety data sheets for hazardous substances used (paints, solvents, preparations).

Certificates (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Conformity certificates.

Training protocols.

Documentation (registers, records) related to the monitoring of ongoing processes and operations (process parameters, coating thickness, their properties, control over the consumption of paints, preparations) …………………………………………………………………………………………………..

Safety:

Fire protection. Fire detection equipment. Description ……………………………………………………………………..

Escape routes. Are they labeled correctly?

Runoffs. Their number and methods of disposal. Description ……………………………………………………………………………………….

Sludge. The amount and methods of disposal ………………………………………………………………………………………..

Waste. Quantity and methods of disposal ………………………………………….. …………………………………….

Other working conditions in the painting area:

– air humidity around the spray booths: current …………….., should be up to 60%;

– grounding resistance of the painted products: current …………….., must be <1MΩ;

– floor resistance: current …………….., must be <1MΩ;

– equipment protection class: current ………………………, must be min. IP54, and for zone 22: IP65, and for zones 20 and 21 in explosion-proof design Ex.

Ventilation:

– the number of air changes per hour: current …………………., should be: 5-6 times;

– overpressure (excess of inflow over exhaust): current …………….., should be: about 5%;

– lighting for personnel (according to EN 12464): current …………….. should be: about 800 lux.

 

5. Evaluation of the resulting coatings

Measure coating thickness, analyze paint consumption, assess losses, overspray rates, recovery system and curing oven performance.

Examine the surface carefully: are there any defects and defects. Analyze what could have caused them.

Test the surface for adhesion, hardness, corrosion, impact and bending resistance.

Review the overall powder coating process.

We analyze:

– we measure the thickness of the coating (paint application);

– we analyze the consumption of paint (saving paint);

– we assess paint loss, overspray, the efficiency of the recovery system;

– cost analysis;

– we evaluate the polymerization process;

– we identify coating defects, defects and the reasons for their formation:

traces of suspensions, poor adhesion, insufficient or too thick coating thickness, drips, orange peel, waviness, wrinkling, non-staining, third-party inclusions, dirt, inappropriate gloss, punctures, craters, insufficient density, paint boiling, blistering, stains, chalking, cracking, peeling, swelling, under-film corrosion, yellowing, unsatisfactory chemical and mechanical properties of the coating, insufficient hardness, scratches, risks, uneven hardness;

– we analyze research results, for example, adhesion (cross-cut method), hardness, strength in bending, fracture, impact, resistance to weathering, …………………………………………..……;

– evaluating process monitoring and data logging;

– we evaluate the painting process as a whole (productivity of posts and painting area);

– we evaluate the repeatability of the painting process.

 

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. The final stage

In order to fully appreciate the entire painting process, make a list of defects in the resulting coating. And then analyze what preventive measures you can take to correct them.

We analyze:

Discovered deficiencies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recommended Precautions, Corrective Actions ……………………………………

Implementation of recommendations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Powder Coating Standards

ISO 1513: 2010. Paints and varnishes. Control and preparation of samples for testing.

ISO 1514: 2016. Paints and varnishes. Standard test plates.

ISO 1518: 2011. Paints and varnishes. Determination of scratch resistance.

ISO 1519: 2011. Paints and varnishes. Bending test (cylindrical bar).

ISO 1520: 2006. Paints and varnishes. Deep drawing test.

ISO 1522: 2006. Paints and varnishes. Determination of hardness by the damping time of the pendulum.

ISO 2409: 2013. Paints and varnishes. Cross-cut test.

ISO 2808: 2007. Paints and varnishes. Determination of the thickness of the paintwork.

ISO 2810: 2004. Paints and varnishes. Testing of coatings in atmospheric conditions. Exposure and evaluation.

ISO 2811-1: 2011. Paints and varnishes. Determination of density.

ISO 2813: 2014. Paints and varnishes. Determination of gloss of paint and varnish coatings.

ISO 2815: 2003. Paints and varnishes. Buchholz indentation test.

ISO 3668: 1998. Paints and varnishes. Visual comparison of paint colors.

EN ISO 3678: 1976. Paints and varnishes. Test method of paint coatings for resistance to prints.

ISO 4624: 2002. Paints and varnishes. Determination of adhesion by the pull-off method.

ISO 6270: 2005. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance.

ISO 6272-1: 2011. Paints and varnishes. Accelerated deformation test (impact strength).

ISO 6504-1: 2006. Paints and varnishes. Determination of hiding power.

ISO 6860: 2006. Paints and varnishes. Bending test (tapered bar).

ISO 7724-3: 1984. Paints and varnishes. Colorimetry.

ISO 7784-1: 1984. Paints and varnishes. Determination of abrasion resistance.

ISO 8501-1: 2007. Preparation of steel surfaces prior to application of paints and related products. Visual assessment of surface cleanliness.

ISO 8573.1 Quality classes for compressed air cleaning.

ISO 9227. Paints and varnishes. Corrosion tests in an artificial atmosphere. Salt spray tests.

ISO 11503: 1995. Paints and varnishes. Determination of moisture resistance (periodic condensation).

ISO 11997: 2000. Paints and varnishes. Determination of resistance to cyclic corrosion.

ISO 12137: 2011. Paints and varnishes. Determination of resistance to damage.

ISO 12464. Light and lighting.

ISO 15184: 2012. Paints and varnishes. Determination of film hardness using a pencil.

ISO 15528: 2000. Paints, varnishes and raw materials for them. Sampling.

ISO 17132: 2007. Paints and varnishes. Bending test of a T-piece.

ISO 17872: 2007. Paints and varnishes. Guidelines for Marking Through Coatings of Metal Plates for Corrosion Testing.

The main goal of the audit is to optimize the costs of the powder coating line, while at the same time obtaining the highest quality paint.

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

1. Анализ исходных данных

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

I. 6. Вимоги до наносимому покриттю

a) товщина покриття;

б) зовнішній вигляд покриття (блиск, фактура, ………………..);

в) стійкість покриття (наприклад, стійкість до соляного туману) ………………………………………………………………….;

г) механічна стійкість покриття – параметри ………………………………………………………………………………………..;

д) допустимі дефекти;

е) інші вимоги ……………………………………………………….

I. 7. Виробнича потужність фарбувального ділянки за певний проміжок часу

а) визначення типу виробництва (штучне, серійне, дрібносерійне, багатосерійне, масово);

б) розмір в м2 …………………………………………………………..;

в) кількість в шт. ……………………………

I. 8. Колористика

a) кількість використовуваних типів і кольорів фарб …………………….;

б) частота зміни типу, кольору фарби …………………………;

в) тривалість зміни типу, кольору фарби ………………..;

г) обов’язки співробітників, посадові інструкції …………………………………………………………………………………

I. 9. Підвішування деталей. Опис поточного стану та вимог

a) визначення робочої довжини конвеєра, а також максимально допустима довжина виробів ……………………………… ……………………………………………….;

б) спосіб підвішування виробів, на що слід звернути особливу увагу …………………………………………;

в) відстань між деталями, багатошарове підвішування …………………………………………….;

г) використовуються підвіски, траверси …………………………;

д) безпеку ……………………………………………………….;

е) площу (м2) або кількість (шт.) виробів, розміщених на 1 м.п. конвеєра …………………………………………;

ж) ступінь використання площі або простору конвеєра, призначеного для підвішування виробів ………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. 10. Кількість робочих змін, робочий час ………………………………………….. …………………………………….

I. 11. Кількість робочих днів і годин в тиждень, місяць, рік …………………………………………………………………

I. 12. Характеристики цеху, де розміщена покрасочная лінія — площа, висота приміщень, обсяг, конфігурація, взаємне розташування елементів лінії фарбування , зона завантаження та вивантаження виробів ………………………………………………………………………………..

I. 13. Використовувані елементи підвіски та спосіб транспортування елементів

a) на фарбувальний ділянку …………………………………………;

б) в межах лінії фарбування (підлоговий і підвісний конвеєр) ……………………………………………………………..;

в) з фарбувальної ділянки ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

II. 9. Піч полімеризації. Оплавлення, полімеризація, затвердіння покриття.

Опис процесу …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Тип печі ………………………………………………………………………………

Виробник ……………………………………………………………………

Розміри печі ……………………………………………………………………..

Енергоносій ………………………………………………………………….

Проектна потужність …………………………………………………………

Витрата енергоносіїв:

– електроенергії ……………………………………………………………….;

– газу ……………………………………………………………………………………;

– дизельного палива …………………………………………………………

Вартість енергоносіїв:

– електроенергії ………………………………………… ……………………..;

– газу ………………………………………… ………………………………………….;

– дизельного палива …………………………………………………………

Спосіб теплоізоляції (товщина теплоізоляції): …………………………………………………………………………………………………

Наявність повітряних шлюзів: так, немає.

Можливість регулювання циркуляції повітря: є, немає.

Температура полімеризації: поточна ……………………….., рекомендована ……………………………………………………………………….

Час полімеризації: поточний ………… …………………, рекомендований …………………………………………………………………..

Завантаження виробів для полімеризації. Наприклад, кількість штук, площа: проектна ……………………….., поточна ……………………………….

Частота перевірки розподілу температури в печі та на виробах ………………………………………………….

Аналіз розподілу температури:

– рівномірність розподілу (оцінка) ………………………………………………………………………………………………………………………….

Різниця температури між верхньої та нижньої частиною печі не повинна перевищувати 10-15 ° C, в той час як між різними ділянками пофарбованого виробу 5-10 ° C;

– оцінка динаміки роботи печі (час досягнення заданої температури);

– тривалість перебування виробів в печі при заданій температурі.

Оцінка технічного стану печей: ……………………………………………………………………………………………

 

3. Моніторинг параметрів процесу

Слід проаналізувати, які кошти використовуються на різних етапах обробки виробів, їх концентрацію, температуру, робочий тиск, тривалість роботи, значення pH й електропровідність. Також треба оцінити витрату додаткових матеріалів: води, повітря та енергоносіїв. Проаналізуйте параметри нанесення порошку: ступінь заряду, тиск стисненого повітря, відстань розпилювача, тривалість роботи та продуктивність.

Фарби повинні бути з відповідними документами. У них прописується витрата та характеристики порошку.

Треба оцінити роботу печі полімеризації, розподіл температури всередині пристрою та час затвердіння покриття.

Важливо знати показники вологості, стійкості покриття, стан вентиляції, освітлення, протипожежного захисту, транспортних шляхів і стоків.

І наостанок, на цьому етапі проаналізуйте скільки людей задіяно в процесі фарбування, наскільки вони досвідчені та чи треба їм додаткове навчання.

Оцінка організації праці:

Опис: …………………………………………………………………………….

Час роботи: …………………………………………………………………….

Обслуговуючий персонал (кількість, освіту, досвід, організаційна схема):

– керівник фарбувального ділянки;

– маляри-оператори;

– помічники операторів;

– організатор виробництва.

Проведене навчання ………………………………………… ……………

Оцінка досвіду роботи співробітників ……………………………….

 

4. Аналіз документації

Вивчіть проектну документацію та вимоги до забарвлюваним деталей, параметри роботи цеху, план ділянки, керівництво по експлуатації обладнання для порошкового фарбування, оцінку вибухопожежної небезпеки та паспорт безпеки використовуваного матеріалу.

Прочитайте документацію, пов’язану з ISO.

Перевірте наявність сертифікатів відповідності та моніторинг проведених операцій та процесів.


Наявна документація.

Проектна документація.

Вимоги до виготовленим виробам. Технологічна документація (способи підвішування виробів, температура розчинів, їх концентрація, електропровідність і pH розчину, тиск, тривалість розпилення, занурення, час обробки, температура сушіння і затвердіння, тривалість сушіння та затвердіння, тимчасові, матеріальні норми і нормативи).

Розробка нормативної документації.

План фарбувального ділянки. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.

Акти приймання обладнання і фарбувальній лінії.

Документація, пов’язана з системою менеджменту ISO (в тому числі процедури).

Оцінка вибухопожежної небезпеки, в тому числі план із зазначеними небезпечними зонами. Для цієї мети можна використовувати європейську норму EN-12981.

Захист робочих місць від вибуху.

Паспорти безпеки використовуваних небезпечних субстанцій (фарб, розчинників, препаратів).

Сертифікати (CE, Ex, ISO (9001, 14001, 18001), Qualicoat / Qualanod, GSB, ………………………………………………….

Сертифікати відповідності.

Протоколи навчання.

Документація (реєстри, записи), пов’язана з моніторингом проведених процесів та операцій (параметри процесу, товщина покриттів, їх властивості, контроль за витратою фарб, препаратів) ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………………………
Безпека:

Протипожежний захист. Засоби виявлення пожежі. Опис ………………………………………………………………………………………..

Шляхи евакуації. Чи правильно вони позначені.

Стоки. Їх кількість і способи утилізації. Опис ………………………………………………………………………………………………………….

Шлам. Кількість і способи утилізації ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Відходи. Кількість і способи утилізації ………………………………………………………………………………..

 

Решта умов роботи на фарбувальному ділянці:

– вологість повітря близько фарбувальних камер: поточна …………….., повинна бути до 60%;

– опір заземлення офарблюваних виробів: поточний …………….., має бути <1МОм;

– опір підлоги: поточний …………….., має бути <1МОм;

– клас захисту обладнання: поточний ………………………, повинен бути хв. IP54, при чому для зони 22: IP65, а для зон 20 та 21 у вибухонебезпечному виконанні Ex.

– кількість змін повітря в годину: поточне …………………., має бути: 5-6 кратне;

– надлишковий тиск (перевищення припливу над витяжкою): поточний …………….., має бути: близько 5%;

– освітлення для персоналу (згідно EN 12464): поточне …………….., має бути: близько 800 люкс.

 

5. Оцінка отриманих покриттів

Виміряйте товщину покриття, проаналізуйте витрату фарби, проведіть оцінку втрат, показники перераспиленія, роботи системи рекуперації і печі полімеризації.

Уважно вивчіть поверхню: чи є шлюб і дефекти. Проаналізуйте, що могло стати їх причиною.

Протестуйте поверхню на адгезію, твердість, стійкість до корозії, удару і вигину.

Оцініть в цілому весь процес нанесення порошкового покриття.

Аналізуємо:

– вимірюємо товщину покриття (нанесення фарби);

– аналізуємо витрата фарби (економія фарби);

– проводимо оцінку втрат фарби, перераспиленія, ефективності системи рекуперації;

– аналіз витрат;

– оцінюємо процес полімеризації;

– виявляємо шлюби покриття, дефекти і причини їх утворення:

сліди підвісок, погана адгезія, недостатня або занадто велика товщина покриття, патьоки, апельсинова шкірка, хвилястість, смарщіваніе, непрокрашіваніе, сторонні включення, забруднення, невідповідний блиск, проколи, кратери, недостатня щільність, скипання фарби, пузиріння, плями, Мелень, розтріскування, відшаровування, спучування, підплівкова корозія, пожовтіння, незадовільні хіміко-механічні властивості покриття, недостатня твердість, подряпини, ризики, нерівномірна твердість;

– аналізуємо результати досліджень, наприклад, адгезія (метод ґратчастих надрізів), твердість, міцність при вигині, руйнуванні, ударі, стійкість до атмосферного впливу, …………………………………………………………………………….;

– оцінюємо моніторинг процесів і реєстрацію даних;

– оцінюємо фарбувальний процес в цілому (продуктивність постів і фарбувальної ділянки);

– оцінюємо повторюваність процесу фарбування.

Проверка порошкового покрытия на адгезию

 

6. Завершальний етап

Для того, щоб повною мірою оцінити весь фарбувальний процес, складіть список дефектів отриманого покриття. А потім проаналізуйте, які профілактичні заходи можна вжити, щоб виправити їх.

Аналізуємо:

Виявлені недоліки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рекомендовані запобіжні заходи, що коректують дії …………………………………………………………………………………………………………

Виконання рекомендацій ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Стандарти, які стосуються порошкового фарбування

ISO 1513: 2010. Фарби та лаки. Контроль і підготовка зразків для випробувань.

ISO 1514 діє до: 2016. Фарби та лаки. Стандартні пластинки для випробування.

ISO 1518: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до подряпин.

ISO 1519: 2011. Фарби та лаки. Випробування на вигин (циліндричний стеpжень).

ISO 1520: 2006. Фарби та лаки. Випробування на глибоку витяжку.

ISO +1522: 2006. Фарби та лаки. Визначення твердості за часом загасання маятника.

ISO 2409 діє до: 2013. Фарби та лаки. Випробування методом гратчастого надрізу.

ISO 2808: 2007. Фарби та лаки. Визначення товщини лакофарбового покриття.

ISO 2810: 2004. Фарби та лаки. Випробування покриттів в атмосферних умовах. Експонування та оцінка.

ISO 2811-1: 2011. Фарби та лаки. Визначення щільності.

ISO 2813: 2014. Фарби та лаки. Визначення блиску лакофарбових покриттів.

ISO 2815: 2003. Фарби та лаки. Випробування на вдавлення по Бухгольц.

ISO 3668: 1998. Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб.

EN ISO 3678: 1 976. Фарби та лаки. Метод випробування лакофарбових покриттів на стійкість до відбитків.

ISO 4624: 2002. Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву.

ISO 6270: 2005. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості.

ISO 6272-1: 2011. Фарби та лаки. Випробування на прискорену деформацію (ударна міцність).

ISO 6504-1: 2006. Фарби та лаки. Визначення покриваності.

ISO 6860: 2006. Фарби та лаки. Випробування на вигин (конічний стержень).

ISO 7724-3: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Колориметрія.

ISO 7784-1: тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири. Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання.

ISO 8501-1: 2007. Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Візуальна оцінка чистоти поверхні.

ISO 8573.1 Класи якості очищення стисненого повітря.

ISO 9227. Лаки і фарби. Корозійні випробування в штучній атмосфері. Випробування в соляному тумані.

ISO 11503: 1 995. Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація).

ISO 11997: 2000. Фарби та лаки. Визначення стійкості до циклічного впливу корозії.

ISO 12137: 2011. Фарби та лаки. Визначення стійкості до пошкоджень.

ISO 12464. Світло та освітлення.

ISO 15184: 2012. Фарби та лаки. Визначення твердості плівки за допомогою олівця.

ISO 15528: 2000. Фарби, лаки та сировину для них. Відбір зразків.

ISO 17132: 2007. Фарби та лаки. Випробування на вигин таврового зразка.

ISO 17872: 2007. Фарби та лаки. Настанови щодо нанесення міток крізь покриття металевих пластинок для корозійних випробувань.

Головна мета аудиту – оптимізація витрат лінії нанесення порошкового покриття, і отримання при цьому максимально якісного фарбування.

Аудит окрасочного цеха

© 2022 by Smart Line - All rights reserved
design by
X