Експлуатація ділянок порошкового полімерного напилення

Умови експлуатації. Вимоги до розміщення комплекту обладнання у виробничих приміщеннях

Експлуатація обладнання допускається в закритих приміщеннях при температурі від +10 до + 40С, при відсутності агресивних парів і суспензій.

Клас вибухонебезпечних зон, в яких знаходяться технологічні операції фарбування порошковими матеріалами – По-IIа відповідно до вимог «Правил влаштування електроустановок».

Для роботи комплекту в виробничому приміщенні необхідні наступні ділянки:

 • Ділянка завантаження
 • Транспортна система
 • Ділянка підготовки поверхні
 • Ділянка напилення (камера напилення)
 • Камера полімеризації
 • Ділянка охолодження

Габарити ділянок визначаються з умов номенклатури, серійності та габаритно-вагових характеристик напилюються деталей.

Розміщення ділянки на виробничих площах має забезпечити умови загальноцехової безпечної експлуатації, шляхи евакуації і т.д.

Виробничі приміщення в зоні з радіусом 5 м від країв КПП повинні відповідати категорії Б по СНИП 2.09.02-85.

Загальноцеховими електрообладнання потрапляє в 5-ти метрову зону повинно мати клас захисту IP54.

Неприпустимо поєднувати вихід пиловловлювача (рекуператора) з загальноцеховою системою вентиляції.

Необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.1.018-86, Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості.

Вказівка заходів безпеки.

Вимоги безпеки при покритті виробів порошковими полімерними матеріалами повинні відповідати ГОСТ 9.410-88 п.2.

При виконанні технологічних операцій в різних режимах роботи обладнання забезпечити такі заходи безпеки: пожежовибухобезпеку.

Показник пожежовибухобезпеки порошкових матеріалів по ГОСТ 9.410-88 Додаток 11 (при взаємодії з водою, киснем повітря та іншими речовинами порошкові матеріали не здатні вибухати та горіти).

Клас вибухонебезпечних зон, в яких виробляють операції технологічного процесу покриття порошковими матеріалами По-IIа. ГОСТ 9.410-88 п.2.5. електробезпека.

Джерелом електронебезпечності є електрообладнання та апаратура (ТЕН, електродвигуни, апаратура блоку управління, електропроводка) установки, розряди статичної електрики, які можуть виникнути при формуванні полімерних покриттів на поверхнях деталей і виробів. Електротравми можуть виникати при роботі на незаземленій установці та пошкодженні ізоляції струмоведучих проводів і приладів. Заходи електробезпеки по ГОСТ 12.2.007-75.

 • До роботи на обладнанні повинні допускатися особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, інструктаж з безпеки та вивчили пристрій та порядок роботи на ньому.
 • Особи, допущені до роботи на установці, повинні проходити періодичні медичні огляди.
 • Працюючі на установці повинні бути забезпечені спецодягом і засобами особистої гігієни відповідно до ГОСТ 12.4.011-87.
 • Для забезпечення пожежо і електробезпеки робіт обладнання повинно бути надійно заземлено. Підключення устаткування до контуру заземлення повинно проводитися болтовим з’єднанням або зварюванням.
 • Забороняється працювати в камері напилення при непрацюючому пиловловлюючого агрегаті (рекуператорі).
 • Обладнання повинно мати місцеві засоби пожежогасіння типу НП-1, НП-5.
 • Зона камери напилення і рекуперації укомплектувати форсунками загальноцехової системи пожежогасіння.
 • Організаційно-технічні заходи необхідні для умов безпечної роботи обладнання отримання порошкових полімерних покриттів згідно ГОСТ 12.1.041-83, включаються в цехову Інструкцію з безпеки робіт.
 • Обслуговування і робота з обладнанням проводиться одночасно двома робочими (оператор камери полімеризації і робочий з напилювання).
 • Експлуатація та обслуговування КПП повинні проводитися відповідно до чинних «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» і «Правилами експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Держенергонаглядом.
  На підприємстві повинна бути розроблена і видана робочим зайнятим на роботах з обладнанням інструкція з техніки безпеки і правил експлуатації.


© 2022 by Smart Line - All rights reserved
design by
X